Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 15066 16613
EE E-knihy 0 0
KN Knihy 14398 14715 06.12.2019
MP [MP] 0 0
MVS monografie [MVS monografie] 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 478 478 08.08.2019
ZK Zvukové knihy 27 27 06.12.2019
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 46 46 27.02.2012
PE Periodiká 117 1347 06.12.2019
SK Skladby 0 0