Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 22.
Klíčová slova: dějiny, encyklopedie, 18. století, Evropa, Asie, Amerika, buržoazie, revoluce, Francie, Velká francouzská revoluce, Bastila, dobytí, rolníci, povstání, Deklarace lidských práv, církev, konfiskace, dělníci, postavení, zákony, ústavy, monarchie, svržení, Konvent, girondisté, jakobíni, Ludvík XVI., francouzský král, 1754-1793, popravy, politika, Paříž (Francie), thermidor, direktorium, Anglie, Irsko, Belgie, Batavská republika, Helvetská republika, Polsko, Rusko, Pavel I., Napoleon I. Bonaparte, francouzský císař, 1769-1821, války, napoleonské války, 1800-1815, císařství, Amienský mír, Turecko, Zakavkazsko, Egypt, Afrika, Španělsko, Itálie, Německo, Prusko, reformy, bitvy, Borodino (Rusko), Moskva (Rusko), Vídeňský kongres, Svatá aliance, Řecko, utopický socialismus, Fournier, Pierre Simon, Saint-Simon, Claude Henri de, Owen, Robert , 1771-1858, Malthus, Thomas Robert, Rakousko, Metternich, Klemens Lothar Wenzel, 1773-1859, filozofie, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, děkabristé, spolky, revoluční hnutí, Latinská Amerika, kolonie, osamostatnění, státy, Brazílie (Jižní Amerika), kapitalismus, dělnické hnutí, chartismus, továrny, Kanada, Austrálie, Jižní Afrika, Slezsko (Česko), tkalci, Uhersko, Čechy (Česká republika), Halič, karlisté, Krakov (Polsko), Švýcarsko, zemědělství, krize, nevolnictví, Spojené státy americké (USA), hospodářství, nezávislost, otroctví, černoši, plantáže, abolicionisté, freesoileři, Írán, Tanzimat, Indie, Angličané, Čína, feudalismus, opium, Nankingská smlouva, vědecký komunismus, komunismus, Marx, Karl, 1818-1883, Engels, Friedrich, 1820-1895, proletariát, marxismus, Manifest Komunistické strany, Praha (Česko), 1848, bábitské hnutí, Santálové, Mandžusko, Korea, Japonsko, řemesla, Jih proti Severu, Brown, John, 1800-1859, Lincoln, Abraham, 1809-1865, krymská válka, Gercen, Alexander Ivanovič, Černyševskij, Nikolaj, 1828-1889, Dobroljubov, Nikolaj Alexander, Střední Asie, Balkán, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Kréta, Rakousko-Uhersko, Chorvatsko, Slovinci, Internacionála, komunisté, Prusko-francouzská válka, literatura, umění, kultura, klasicismus, romantismus, realismus, Hugo, Victor, 1802-1855, Sand, George, 1804-1876, Béranger, Pierre-Jean de, 1780-1857, Stendhal, 1783-1842, Balzac, Honoré de, 1799-1850, Mérimée, Prosper, Flaubert, Gustave, 1821-1880, divadla, malířství, hudba, Schiller, Friedrich, 1759-1805, Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832, Heine, Heinrich, 1797-1856, Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, Wagner, Richard, 1813-1883, Byron, George Gordon, 1788-1824, Shelley, Percy Bysshe, 1792-1822, Keats, John, 1795-1821, Scott, Walter, 1771-1832, Dickens, Charles, 1812-1870, Puškin, Alexandr Sergejevič, 1799-1837, Lermontov, Michail Jurjevič, 1814-1841, Gogol, Nikolaj Vasil'jevič, 1809-1852, Belinskij, Vissarion Grigor'jevič, 1811-1848, Ostrovskij, Alexander Nikolajevič (1823-1886), Turgeněv, Ivan Sergejevič, Gončarov, Ivan Alexandrovič, 1822-1891, Dostojevskij, Fjodor Michajlovič, 1821-1881, Tolstoj, Alexej Konstantinovič, 1817-1875, Gribojedov, Alexandr Sergejevič, Mickiewicz, Adam 1798-1855, Chopin, Fryderyk, 1810-1849, Smetana, Bedřich, 1824-1884, Liszt, Ferenc, 1811-1886, Stowe, Harriet Beecher, 1811-1896, Whitman, Walt, Arábie, vědy, přírodní vědy, technika, stroje, průmysl, textilnictví, kovy, motory, hornictví, metalurgie, chemie, polygrafie, fotografie, vynálezy, železnice, průplavy, letectví, telegrafie, matematika, astronomie, mechanika, fyzika, zákon o zachování energie, elektřina, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, psychologie, lékařství, objevy, zeměpis, vědci, 19. století
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: encyklopedie, všeobecné, cizí slova, výrazy, latinské, osobnosti, panovníci, státy, dějiny, zeměpis, mapy, botanika, zoologie, obory, vědní, umění, Cádiz, cadmium, Caen, Caesar, Cáchy, Calais, Calderón de la Barca, Pedro, Calhoun, John Caldwell, Caligula, Gaius Caesar, Cambridge, Campanella, Tommaso (1568-1639), cannabis, Cardano, Geronimo, Cařihrad, Casanova, Giacomo (1725-1798), Catania, Cato, Marcus Portius, Catullus, Gaius Valerius, Cavour, Camillo Benso, cedry, cechy, cejchy, Celebes, Cellini, Benvenuto, celnictví, cement, ceny, cenzoři, cenné papíry, cenzura, Cervantes Saavedra, Miguel de, cestopisy, Cevenny, cévy, Cejlon, cibule, Cicero, Marcus Tullius, Cid, cihlářství, cikáni, Cimburkové, cín, Cincinnati, církve, císařství, cisterciáci, cisterny, city, citrusy, cizoložství, cizopasníci, Claudius, cla, codex, Colbert, Jean Baptiste, Coleridge, Colloredové, Colorado, Columbie, Kolumbus, Kryštof (1436-1506), Comte, Auguste (1798-1857), Condé, Connecticut, Constantinus, Cook, James (1728-1779), Córdoba, Corneille, Pierre (1606-1684), Cornelius, Petr, Cornwall, Correggio, Antonio(1489-1534), Cortez, Hernando, Kostarika, Cremona, Luigi, Cromwell, Oliver (1599-1658), Cromwell, Thomas, Crookes, Wiliam, cukr, cukrovarnictví, Curich, Cuvier, Georges, cykasy, cyklóny, Cyril, čaje, Čajkovskij, Petr Iljič, čarodějnice, čas, Čáslav, časopisy, časování, Častolovice, čedič, Čech-praotec, Čech, Svatopluk (1846-1908)
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: feudalismus, Čechy, středověk, 12. stol., 13. stol., 14. stol., 15. stol., 16. stol., historie a vývoj, minulost, Přemyslovci (rod), Lucemburkové (rod), Karel IV. , 1316-1378 král český, husité, Jagellovci (polská dynastie), České země, 1197-1526, Přemysl Otakar I. , 1155-1230, Habsburkové (rod panovnický), panovníci čeští, Hus, Jan, 1371-1415, husitství, Jiří z Poděbrad, 1420-1471 č. král, české dějiny, 1526, bitvy, výzbroje, vladaři, Lipany, Přemysl Otakar II., 1233-1278, Václav II. , 1271-1305 král český, Hus, Jan, 1371-1415, Morava (Česko), 12. -16. stol., Jan Žižka z Trocnova, 1360?-1424 vojevůdce, církev, novověk, 13. -16. stol., reformace, 13. -15. stol., králové, Braniboři v Čechách, husitské hnutí, pečetě, Jagellonci, Moravské pole, Praha (Česko), císařství, Kostnice, Holý, Prokop, 1390?-1434? vojevůdce, Basilej (Švýcarsko), Václav I. Svatý, 907-929 kníže český, starověk, pozdní středověk, Zlatá bula sicilská, gotika, rytíři, Římská říše, věnná města, Dvůr Králové nad Labem, města česká, řemesla, lokátoři, osídlování, měrné jednotky, Rudolf I. Habsburský, 1218-1291, nerostné bohatství, bohatství, těžba, drahé kovy, Kutná Hora (město), Václav III. , 1289-1306 král český, Jindřich Korutanský, 1265-1335, Dalimilova kronika, Eliška Přemyslovna, 1292-1330 královna, Machault, Guillaume de, 1300-1377 básník, šlechtické rody, móda, zbraně, zbroje, Kresčak (bitva), gotická kultura, církevní moc, architektura, Univerzita Karlova, Anna Falcká, 1329-1353 č. královna, Anna Svídnická, 1339-1362 č. královna, Majestas Carolina (zákoník), Václav IV. , 1361-1419 král český, Eliška Pomořanská, 1347-1393 královna, Žofie Bavorská, 1376-1425 královna, pražské groše, katolická církev, odpustky, defenestrace(svržení z okna), Tábor (město), vojenství, Vítkov (Praha), Sudoměř, husitské bitvy, Želivský, Jan, zemř. 1422 kazatel, spanilé jízdy, 1434, 30. květen, kacíři, kališníci, kompaktáta (ujednání), křižáci (rytíři němečtí), Poděbrady, knihtisky, Gutenberg, Johannes, ca1397-1468, Chelčický, Petr, ?-po 1450 myslitel, Jednota bratrská, školství, Vladislav II. Jagellovský, 1456-1516 čes. král, Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav, 1461-1510 básník, Kornel ze Všehrd, Viktorín, 1460-1520 humanista, privilegia, Ludvík Jagellonský, 1506-1526, Moháč (Maďarsko), 1526, 29. srpen, osobnosti české, poměry kulturní, historické události, populárně-naučná literatura, svatý Jan Nepomucký, ca 1340-1393, Jan Nepomucký (kněz a mučedník, dějiny a kultura, bitva u Lipan (1434), kulturní dějiny, války, erby, korunovační klenoty, klenoty korunovační
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]