Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 35.
Praha SNTL 1986
Klíčová slova: technika, slovníky, naučné, ucpávky, účinnost, úhly, uhelné, skládky, sušky, lomy, uhlí, uhlík, uhlíková, vlákna, uhlové, rychlosti, uložení, potrubí, ultravakuové, aparatury, umělá, sladidla, kosmická, tělesa, umělé, horizonty, únava, univerzální, regulátory, soustruhy, únosnost, upnutí, obrobky, úprava, úpravny, válcovny, toky, uran, urychlovače, usazovací, nádrže, odstředivky, usměrňovače, územní, plány, plánování, uzení, vačky, vady, dřevo, ingoty, zobrazování, optické, svary, výrobky, tažené, vína, váhy, vakuometry, vakuové, komory, obloukové, pece, průchodky, vakuová, pokovování, napařování, vypařování, filtry, vakuum, válce, válcové, sušárny, válcovací, stolice, tratě, válcování, trubky, bezešvé, válcované, dráty, stroje, kotle, valivá, ložiska, vápenky, variometry, vařáky, buničina, vaření, vázané, oscilátory, vazba, vazby, tkaniny, vazelíny, vazy, vedení, kvasy, vektory, vektorskopy, veličiny, velkoplošné, vytápění, venkovní, ventily, ventilátorové, mlýny, ventilátory, ventilové, motory, rozvody, věty, větráky, větrání, věžové, parní, vícenásobné, drátotahy, víceparametrová, regulace, vidění, vidikony, vidlice, vinutí, vinylové, sloučeniny, viskozimetry, viskozita, viskózová, visuté, mosty, vlaky, vláknová, optika, vlaková, hradla, zařízení, zabezpečovací, vlastní, kmitání, vlhčení, vzduch, vlny, vlnění, vlnité, lepenky, vlnové, rovnice, vlnovody, vlnovodové, fázovače, přepínače, vnitrozemská, plavba, plavidla, voda, vodiče, vodík, vodní, elektrárny, turbíny, vodoměry, vodotrubné, vodovody, vodovodní, vojenské, družice, vonné, látky, vosky, Vostok, vozidla, vozovky, vrásy, vrtací, hlavy, korunky, vřeteníky, vrtáky, vrtání, ropa, vrtné, věže, vrtule, vrtulníky, vstřícné, svazky, vstřikování, vstřikové, vtokové, soustavy, odlitky, vulkanizace, výboje, výbojky, výbojové, výbuchy, výbušniny, výfukové, plyny, výhybky, výkonové, polovodičové, prvky, součástky, výměníky, výparníky, vyplachování, vyprazdňování, vysoké, vysokofrekvenční, přenosy, titrace, vysokopecní
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: dějiny, encyklopedie, 18. století, Evropa, Asie, Amerika, buržoazie, revoluce, Francie, Velká francouzská revoluce, Bastila, dobytí, rolníci, povstání, Deklarace lidských práv, církev, konfiskace, dělníci, postavení, zákony, ústavy, monarchie, svržení, Konvent, girondisté, jakobíni, Ludvík XVI., francouzský král, 1754-1793, popravy, politika, Paříž (Francie), thermidor, direktorium, Anglie, Irsko, Belgie, Batavská republika, Helvetská republika, Polsko, Rusko, Pavel I., Napoleon I. Bonaparte, francouzský císař, 1769-1821, války, napoleonské války, 1800-1815, císařství, Amienský mír, Turecko, Zakavkazsko, Egypt, Afrika, Španělsko, Itálie, Německo, Prusko, reformy, bitvy, Borodino (Rusko), Moskva (Rusko), Vídeňský kongres, Svatá aliance, Řecko, utopický socialismus, Fournier, Pierre Simon, Saint-Simon, Claude Henri de, Owen, Robert , 1771-1858, Malthus, Thomas Robert, Rakousko, Metternich, Klemens Lothar Wenzel, 1773-1859, filozofie, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, děkabristé, spolky, revoluční hnutí, Latinská Amerika, kolonie, osamostatnění, státy, Brazílie (Jižní Amerika), kapitalismus, dělnické hnutí, chartismus, továrny, Kanada, Austrálie, Jižní Afrika, Slezsko (Česko), tkalci, Uhersko, Čechy (Česká republika), Halič, karlisté, Krakov (Polsko), Švýcarsko, zemědělství, krize, nevolnictví, Spojené státy americké (USA), hospodářství, nezávislost, otroctví, černoši, plantáže, abolicionisté, freesoileři, Írán, Tanzimat, Indie, Angličané, Čína, feudalismus, opium, Nankingská smlouva, vědecký komunismus, komunismus, Marx, Karl, 1818-1883, Engels, Friedrich, 1820-1895, proletariát, marxismus, Manifest Komunistické strany, Praha (Česko), 1848, bábitské hnutí, Santálové, Mandžusko, Korea, Japonsko, řemesla, Jih proti Severu, Brown, John, 1800-1859, Lincoln, Abraham, 1809-1865, krymská válka, Gercen, Alexander Ivanovič, Černyševskij, Nikolaj, 1828-1889, Dobroljubov, Nikolaj Alexander, Střední Asie, Balkán, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Kréta, Rakousko-Uhersko, Chorvatsko, Slovinci, Internacionála, komunisté, Prusko-francouzská válka, literatura, umění, kultura, klasicismus, romantismus, realismus, Hugo, Victor, 1802-1855, Sand, George, 1804-1876, Béranger, Pierre-Jean de, 1780-1857, Stendhal, 1783-1842, Balzac, Honoré de, 1799-1850, Mérimée, Prosper, Flaubert, Gustave, 1821-1880, divadla, malířství, hudba, Schiller, Friedrich, 1759-1805, Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832, Heine, Heinrich, 1797-1856, Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, Wagner, Richard, 1813-1883, Byron, George Gordon, 1788-1824, Shelley, Percy Bysshe, 1792-1822, Keats, John, 1795-1821, Scott, Walter, 1771-1832, Dickens, Charles, 1812-1870, Puškin, Alexandr Sergejevič, 1799-1837, Lermontov, Michail Jurjevič, 1814-1841, Gogol, Nikolaj Vasil'jevič, 1809-1852, Belinskij, Vissarion Grigor'jevič, 1811-1848, Ostrovskij, Alexander Nikolajevič (1823-1886), Turgeněv, Ivan Sergejevič, Gončarov, Ivan Alexandrovič, 1822-1891, Dostojevskij, Fjodor Michajlovič, 1821-1881, Tolstoj, Alexej Konstantinovič, 1817-1875, Gribojedov, Alexandr Sergejevič, Mickiewicz, Adam 1798-1855, Chopin, Fryderyk, 1810-1849, Smetana, Bedřich, 1824-1884, Liszt, Ferenc, 1811-1886, Stowe, Harriet Beecher, 1811-1896, Whitman, Walt, Arábie, vědy, přírodní vědy, technika, stroje, průmysl, textilnictví, kovy, motory, hornictví, metalurgie, chemie, polygrafie, fotografie, vynálezy, železnice, průplavy, letectví, telegrafie, matematika, astronomie, mechanika, fyzika, zákon o zachování energie, elektřina, Darwin, Charles Robert, 1809-1882, psychologie, lékařství, objevy, zeměpis, vědci, 19. století
[Loading...]
Dostupné
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]